Bangsaen Heritage Hotel

50, 54 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
電話. +66 0 3839 9899   ファックス. +66 0 3839 9890